NÜKLEER PATLAYICI FİZİĞİ

Nükleer bombalar bir atomu (özellikle kararsız izotopları) bir arada tutan, kuvvetli ve zayıf, bağların parçalanması veya birleştirilmesini içerir. Temel olarak bir atomum nükleer enerjisi iki türlü açığa çıkarılır:

Her iki durumda da çok büyük miktarda ısı enerjisi ve radyasyon salınır.
 
Nükleer Bombaların Tasarımı

Bir atom bombası yapmak için,

ihtiyaç vardır.