V. ÖZET UYARILAR

 

A. Görüşmeye Girmeden Son Bir Tekrar Yapalım

Bunlar yapılmaması gereken hususlardı.

Şimdide olumlu yönlerinizle ilgili birkaç hatırlatma yapalım:

 

B. Araştırmaların Gösterdikleri

Üst Düzey Yöneticilerinin çoğu aşağıdaki hususları kabul etmektedirler:

 1. Şahsiyet ve zeka, bir çok durumda, iş tecrübesi eksikliğini kapatabilir.
 2. Genelde, iş görüşmesinde atak, ısrarlı ve istekli görünmek işe alınma şansınızı olumlu yönde etkiler.
 3. Görüşmecilerin çoğu gözlerine bakıp bakmadığınıza dikkat edeceklerdir.
 4. Pek çok iş için, kuvvetli ilgi en önemli yetenektir.
 5. Görüşmeye geç kalmak işe alınma şansınızı olumsuz yönde etkileyecektir.

Personel Müdürlerinin/İnsan Kaynakları Uzmanlarının çoğu şu hususlara inanırlar:

 1. Görüşmeye kot ile gelmek (kız veya erkek fark etmez) işe alınma şansınızı olumsuz olarak etkileyecektir.
 2. Çok şişman olmak, iş ararken, kesin bir handikaptır.
 3. Giyiminiz görüşmecilerin çoğu için çok önemlidir.
 4. Yeteneklerinizi fazla abartırsanız, görüşmeci bunun farkına varacaktır.
 5. Kendinizden çok emin olmak, çekingen olmaya nazaran daha avantajlıdır.
 6. Görüşmecilerin çoğu, özel yetenekleriniz ve tahsilinizden çok, sizi şahsiyetinizle değerlendireceklerdir.
 7. Şirket hakkında bir şey bilmemek, şansınızı olumsuz yönde etkileyecektir.

Personel/İnsan Kaynakları Uzmanlarının karalarına etki eden faktörler (önem sırasına göre) aşağıda belirtilmiştir:

 1. Şahsiyetiniz: görüşme esnasında nasıl hareket ettiğiniz, kendinizi nasıl tanıttığınız.
 2. Tecrübeniz.
 3. Bu işle ilgili yetenekleriniz.
 4. Geçmişiniz ve Referanslarınız.
 5. Şirkete ve bu işe gösterdiğiniz ilgi.
 6. Eğitiminiz.
 7. İlerleme grafiğiniz.
 8. İnsan ilişkileriniz (Geçimli olmak)
 9. Zeka ve öğrenme kabiliyetiniz.
 10. Kendinizi geliştirme yönündeki gayret ve çabalarınız.
 11. Ağır çalışmaya yatkınlığınız.

 

C. İşverenler Görüşmeleri Nasıl Değerlendirirler
 

 

Yüksek Notlar

Düşük Notlar

Giyim 

Erkekler için: Ceket, gömlek, kravat, Bayanlar için: Elbise-ceket veya tayyör. Çok fazla makyaj olmaması.

Kot veya benzer kıyafetler. Bayanlar için aşırıya kaçan takılar. Erkekler için: uzun ve bakımsız saç, küpe, kolye gibi takılar.

Şahsiyet

Açıklık. Göz teması. Mizah duygusu. Dürüstlük. Kuvvetli kişilik

Kaba. Çok endişeli ve çok sessiz olmak

Hazırlık

Şirket hakkında çok bilgi toplamış olması. Şahsi yetenek ve tecrübesini şirketin ihtiyaçlarıyla bağdaştırma kabiliyetinin bulunması.

Hiç hazırlıksız. Şirket hakkında bilgisi yok. Sorularla ilgili olarak ya hiç hazırlıksız, veya benzer okuyormuş gibi cevap verecek kadar fazla hazırlık yapmış olmak.

İfade Yetenekleri

İyi ve açık konuşmasını bilmek. İyi yazma yeteneğine sahip olmak. 

İfade yeteneği zayıf. Kötü hazırlanmış bir özgeçmiş.

İlgi

Amaçları ve yapmak istedikleri hakkında açık ve kesin bilgisi bulunması. Aynı zamanda, amaçların şirketin bünyesine ve önceliklerine nasıl uyabileceğini öğrenme isteğine sahip olması. Esneklik göstermesi.

Fazla uyumlu görünmek. Her şeyi yapmaya hazır olmak veya şirketi hiç dikkate almayan çok iddialı gayelere sahip olmak.


Beden Dili  ile ilgili bazı Linkler:


   Beden Dili-1
   Beden Dili-2
   Beden Dili-3
   Beden Dili-4
   Beden Dili-5
   Beden Dili (İngilizce)

Beden Dili (Kitap)
Beden Dili (Kitaplar)

Beden diliniz ile karşınızdakilere çok şey anlatırsınız. Aşağıdaki örnekleri inceleyin...

Yukarıdaki kişinin beden dilini ve neler hissetiklerini okuyabildiniz mi?

 

D. Test

Aşağıdaki Testi yapınız.

1. Görüşmeden birkaç gün evvel şirketi ziyaret ettiğinizde, orada çalışanların çoğunun kot giydiğini gördünüz bu gözlem dolayısıyla sizinde şöyle yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz?

 1. Görüşmeye kot giyerek gitmek.
 2. Gene de, başka bir iş yerine/iş verene gider gibi giyinmek.
 3. Öğrencilerle görüşme yapmak üzere okula gelen iş verenlerin ne giydiklerine bakıp ona göre giyinmek.

2. Çok çekingen olduğunuzu biliyorsunuz ve görüşme esnasında dilinizin tutulmasından korkuyorsunuz. Bununla ilgili olarak:

 1. İş verenin bir çok kimseyi gördüğünü ve dolayısıyla sizin durumunuzu da anlayışla karşılayacağını düşünürsünüz.
 2. Bir danışmandan öneriler alır ve ses kayıt cihazıyla çalışarak konuşma yeteneğinizi geliştirmeye gayret edersiniz.
 3. İşe müracaat etmekten vazgeçersiniz.

3. Yarın görüşmeye gideceğiniz şirket hakkında fazla bir şey bilmiyorsunuz. Ne yaparsınız?

 1. Şirketi tanıyan birisiyle temas kurup bilgi edinirsiniz.
 2. Görüşmeyi ileride bir tarihe bıraktırırsınız.
 3. Görüşme esnasında pek çok soru sorarak, bu konudaki bilgi noksanlığınızın ortaya çıkmasını önlersiniz.

4. Görüşmecinin çok katı ve olumsuz olduğunu fark ettiniz. Bunun üzerine sizde,

 1. Bunu hak ettiğini düşünerek onunla münakaşaya girersiniz.
 2. Görüşmecinin bu tutumunu görmemezlikten gelirsiniz.
 3. Görüşme esnasında normal ve olumlu tutumunuzu sürdürür, ancak bu durumu not edip daha sonra o şirket hakkında tamamlayıcı bilgi toplamaya çalışırsınız. Eğer görüşmecinin tavrı o şirketin genel havasını yansıtıyorsa bu şirkette çalışmak sizin için iyi olmayabilir.

5. Görüşmeci, şirket için neler yapabileceğinizi sorar. Buna karşılık sizde,

 1. Beni nereye koyarsanız koyun büyük gayretle çalışırım diyerek elastiki olduğunuzu ve takım oyuncusu olma vasfınızın bulunduğunu vurgularsınız.
 2. Özgeçmişinizi çıkarıp, geçmiş başarılarınıza işaret edersiniz.
 3. Öğrenim ve özelliklerinizin şirketin proje ve ihtiyaçlarına nasıl uygun düşeceği yolundaki görüşlerinizi açıklarsınız.

6. Haberleşmede ve özellikle yazışma konusunda yeteneğinizin biraz zayıf olduğu kanısındasınız. Bu nedenle şunlardan birisini yapmaya karar verirsiniz.

 1. Görüşmeciye, bu konuda zayıf olduğunuzu bildiğinizi ve bu yeteneğinizi geliştirmek için bir kursa devam etmekte olduğunuzu söylersiniz.
 2. Teknik konularda o kadar kuvvetlisiniz ki, bunda zayıf olmanın önemli olmadığı kanısına varırsınız.
 3. Görüşmede bu konuya temas etmemeye çalışırsınız.

7. Üniversitedeki ikinci yılınızda notlarınız pek iyi değildi. Bununla ilgili bir soru sorulduğunda

 1. Konuyu değiştirirsiniz.
 2. Bu neticeyi, o tarihteki bazı şahsi problemlerinizin doğurduğunu söyler, üçüncü ve dördüncü sınıflardaki notlarınızın yüksek olduğuna işaret edersiniz.
 3. Notların, işte neler yapabileceğinizi göstermeyeceğini söylersiniz.

8. Görüşmeci özgeçmişinize göz atınca hemşeri olduğunuzu fark etmiştir. Siz buna şu reaksiyonu gösterirsiniz:

 1. Mümkün olduğu kadar çabuk, daha ziyade işle ilgili konulara dönersiniz.
 2. Doğduğunuz şehri zaten pek sevmediğinizi bu yüzden oradan ayrılmış olmaktan mutluluk duyduğunuzu söylersiniz.
 3. Birkaç dakika bu konuyla ilgili hatıralarınızdan bahsederek, rahatlamanızı ve görüşmeci ile aranızda olumlu bir havanın doğmasını sağlarsınız.

9. Görüşmede doğal olmayı arzu ediyorsunuz. Bunun için,

 1. Hazırlık yapmayarak, bunu sağlama yoluna gidersiniz.
 2. Şirkete ait bilgilerle kafanızı karıştırmazsınız.
 3. Soru sorulunca, bunları başarılı ancak rahat ve doğal bir şekilde cevaplandırabilmek için, size sorulması muhtemel soruların cevaplarını önceden çalışırsınız.

10. Kendi kafanızda bir başlangıç ücreti tespit etmiş bulunmaktasınız. Para konusunu ele almak için:

 1. Kesin iş teklifini alıncaya kadar beklemeye karar verirsiniz. O zaman pazarlık etme gücünüz olacaktır.
 2. Derhal konuya girer ve düşündüğünüzü açıklarsınız.
 3. Görüşmeciye, sizi çok ucuza işe alamayacağını söylersiniz.

CEVAPLARINI TAAA AŞAĞIDA BULACAKSINIZ!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cevaplar: 1/b, 2/b, 3/a, 4/c, 5/c, 6/a, 7/b, 8/c, 9/c, 10/a