IV. İŞ GÖRÜŞMESİ

A. Görüşme Zamanı İle İlgili Hususlar

 

B. Görünüş

 

 

Uygun olmayan giyime örnekler:

 

 

 

 

 

Uygun giyime örnekler

 

 

 

 

 

C. Kişisel Özellikleriniz

Görüşme esnasında görüşmecinin aşağıda belirtilen şahsi özelliklerinizle ilgili olarak olumlu izlenimler edinmesini kesinlikle sağlamalısınız:

 

D. Görüşme Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

E. İş Görüşmesinde Karşılaşılabilecek Sorunlar

Yapılan bazı araştırmalar iş görüşmelerinde takriben 300 soruya rastlandığını ortaya koymuştur. Ancak, bazı soruların diğerlerinin değişik şekilleri olduğu göz önüne alınırsa, görüşmelerin, normal olarak, çok daha az soru etrafında döndüğü gerçeği ortaya çıkar.

Ancak, bütün bu değişik sorular ile görüşmecinin, esasında, şu 3 ana hususa cevap aradığını unutmayalım:

 1. İşi yapmanızı sağlayacak yetenekleriniz nelerdir?
 2. İşi yapma arzunuz ne kadardır?
 3. İşe ve şirkete uyumunuz ne olacaktır?

İş görüşmelerini 2 sınıfa ayırabiliriz:

Soruların niteliği bu 2 durumda değişik olacaktır.

Zor soruları cevaplandırırken şu prensibi aklımızdan çıkarmayalım: Verilmekte olan bilgiyi muhtemel olumsuz bir yönünüzden, olumlu bir özelliğinize doğru kaydırmaya çalışmak en iyi taktiktir.

Örnek:

“Yağ (Gıda) endüstrisinde hiç çalıştınız mı?”

Burada, hakikat şudur: Çalışmamış bulunuyorsunuz.

Soruyu dürüstçe cevaplandırınız ama cevabı hemen orada kesmeyiniz. Onu olumlu bir yönde geliştirmeye çalışınız.

Hayır çalışmadım ama 2 yaz stajımı bir içecek firmasında yaptım ve dolayısıyla-orada da aşağı yukarı aynı prensipler geçerli olduğundan-gıda sanayii hakkında epey bilgim olduğunu söyleyebilirim.”

En fazla karşılaşılan sorulardan bazılarını aşağıda vermekteyiz:

 

F. Soru Cevaplarken Dikkat Edilecek Noktalar

Genellik, görüşmenin sonuna doğru size sorularınız olup olmadığı sorulacaktır. Bu fırsatı kaçırmayınız. Ancak, görüşmenin bu bölümünde, maaş, ikramiye, çalışma yeri vs... gibi sorular sormayınız. Aşağıda bazı örnek sorular verilmiştir. Olanak bulursanız 2 veya 3 tanesini sorunuz

 1. Bana iş teklif ettiğinizi ve benim de kabul ettiğimi düşünelim. Şirketiniz benden nasıl bir performans bekleyecektir?
 2. Şirketiniz yeni fikirlere ne kadar açıktır?
 3. Bu işi kabul edecek kimsede, sizin kanınızca bir numaralı öncelik ne olmalıdır?
 4. Bu işe alınacak kimse, kanaatinizce, hangi kuvvetli yönlere sahip olmalıdır?

 

G. Davranışlar

- Sizin Davranışlarınız

Görüşme esnasında mümkün mertebe sakin ve kibar olmaya çalışınız. Sonunda görüşmeyi olumlu bir cümleyle bitiriniz. Görüşmeciye, gördüklerinizden sonra, şimdi bu işi eskisine nazaran daha fazla istediğinizi söyleyiniz. İşi arzu ettiğinizi-yalvararak değil-açıkça söyleyiniz.

Konuşmanızın bir yerinde, görüşmecileri genellikle çok etkileyen şu cümleyi kullanmayı ihmal etmeyiniz. “Yüzünüzü kara çıkarmam

Görüşmeciye size ayırdığı zaman için teşekkür ediniz. Görüşmeyi çok yararlı bulduğunuzu ve memnun kaldığınızı belirtiniz.

Hiçbir zaman, bir görüşmeden cebinizde bir iş teklifi ile çıkmayı beklemeyiniz. Ne kadar parlak bir aday olursanız olunuz ve görüşmeciyi ne kadar etkilemiş olursanız olunuz görüşmecinin genelde, bu konuyu tekrar düşünmek diğer adayları da görmek ve durumunuzu başkalarıyla konuşmak için zamana ihtiyacı olacaktır. Bu nedenle onu, hazır olmadığı bir kararı alması için sıkıştırmayınız. Böyle bir hareketiniz ters etki yapabilir.

- Görüşmecinin Davranışları

Vücut dilinden anlıyorsanız, görüşmecinin davranışlarını yorumlayarak, görüşmeyi kontrol altında tutmanız mümkün olabilir.

 1. Görüşmeci sıkılmıştır. Rahatsız olduğunu belirten emareler: masa üzerindeki bir şeyi oynamaya başlaması, parmaklarıyla masa üzerinde trampet çalması. Bunları görünce konuyu değiştirmeye çalışınız.
 2. Görüşmeci dalgınlaşmıştır. Konuştuğunuz şahıs sizinle göz temasında bulunmaktan kaçınıyorsa, dalgınlık alameti var demektir. Böyle durumlarda görüşmeci genellikle sizin sağınıza, solunuza veya masa üzerindeki bir şeye bakar. Sorular sorarak onu canlandırmaya çalışınız.
 3. Görüşmeci düş kırıklığına uğramıştır. Kollarını vücudunun önünde çapraz hale getirmesi. Vücudu geriye doğru çekmesi ve koltuğunu eğmesi.
 4. Görüşmeci söylediklerinizden hoşnuttur. Koltuğunda öne doğru eğilmektedir.


H. Görüşme Sonrası

Ne kadar başarılıydınız?

Görüşmeden hemen sonra, yalnız oturabileceğiniz bir yer bulur bulmaz, görüşmenin nasıl geçtiğini değerlendirmeye çalışınız. Özellikle, iyi olmadığınız bölümler üzerinde durunuz. Tarafsız olmak muhakkak ki zordur, ancak her görüşmeden sonra kendinizi bu sınavdan geçirmelisiniz. Aşağıda belirtilen bölümlerin her birinden ne kadar başarılı olduğunuzu, kendinize 10 ile 1 arasında not vererek tespit etmeye çalışınız.

 1. Görünüşüm, erişebileceğim en iyi seviyede miydi?
 2. Şirket hakkında gerektiği kadar bilgi toplamış mıydım?
 3. Rahat mıydım ve kendimi kontrol altında tutabildim mi?
 4. Sorulara cevap verirken vurgulamam gereken en önemli 3 hususu (yetenekli, istekli ve işe uygun olduğum hususlarını) gerektiği gibi vurgulaya bildim mi?
 5. Görüşmeciyi iyi dinledim mi?
 6. Sorularım, konuşmayı vurgulamak istediğim noktalara doğru götürdü mü?
 7. İyi bir izlenimci olabildim mi?
 8. Görüşmeci söylediklerimle ilgilendi mi?
 9. Cevaplarımı görüşmecinin tipine göre şekillendirebildim mi?
 10. Kendimin doğru ve uygun bir görünüşünü yansıtabildim/sunabildim mi?

Başarılı olmadığınız hususlar üzerinde çalışarak, bundan sonraki görüşmelerdeki performansınızı yükseltmeye gayret ediniz. Hatalardan ders almasını biliniz.

Bir Takip Mektubu Gönderiniz

Görüşme nasıl geçmiş olursa olsun ve ayrıldığınızda konu nerede kalmış bulunursa bulunsun, görüşmeciye o akşam veya en geç ertesi günü bir mektup gönderiniz. Mektup basit ve kısa olsun. Size zaman ayırdığı için görüşmeciye teşekkür ediniz. İlgi ve isteğinizi bir kere daha vurgulayınız.

Teklif Gelince Ne Yapacağız?

Teklifin sağlamlığını gerçekçi bir şekilde ölçelim (Bu ayrılırken söylenen bir cümleye veya size, bir kere daha görüşmek üzere gönderilmiş bir davet mektubuna dayanmamalı) Başarınızı kutlamaya çok erken başlamayınız. Kesinlikle işe girmeden iş arama kampanyanızı durdurmayınız.