I. GİRİŞ

Aradığımız işin yalnız parasal gereksinmelerimizi karşılaması yeterli değildir. Aynı zamanda, bize ruhsal doyum vermesi de şarttır.

Kusursuz” bir aday olmadığı gibi “kusursuz” bir işin de bulunmadığının bilincinde olmalısınız. Amacımız, mümkün olduğu kadar mükemmele yakın bir işin bulunmasıdır.

İdeal iş” kavramını aklınızdan çıkarınız. Böylece bir şey yoktur!

İş aramak bir eğlence değildir. Bunun ağır bir çalışma-hatta, bir çok işin yapılmasından bile daha ağır bir çalışma-olduğunu unutmayalım.

Bir işe atanan kimse, her zaman, en ehliyetli kimse değildir. Bu başarıya daha ziyade, özel ikna kabiliyeti olan, bu iş için en ehliyetli adayın kendisi olduğuna başkalarını ikna edebilen kimseler ulaşır.

Son tura kalan adayların çoğu, o iş için “ehliyetli” ve “kabiliyetli”dirler; ama sadece birisi işe alınacaktır. Bu da siz olabilirsiniz

Bir işi bulmayı bilmek, o işi yapmayı bilmek kadar önemlidir.

Başarılı bir İş Kampanyasının anahtarı, size “Hayır” diyebilecek kimseleri asgaride tutmanızdır.

Bu web sayfasında sizlere, iş arama felsefesi ile ilgili görüşlerden ve muğlak genellemelerden değil, geçmiş tecrübelere dayalı sağlam, pratik ve sonuç getirici taktiklerden bahsedeceğiz.