İŞ BAŞVURULARI
VE İŞ GÖRÜŞMELERİ
TEKNİKLERİ

“.... Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır. Geleceğin ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktir.”

K. ATATÜRK (1919)

İnsanların hayattaki başarılarını etkileyen en önemli unsurlardan biri meslek hayatlarına “doğru iş” seçerek başlamış olmalarıdır. “Doğru iş” çok para kazandıran iş demek değildir. “Doğru iş”, kişinin bilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde değerlendirileceği ve o işi yapmaktan mutluluk duyacağı iştir.

Bir çok kimse, bilinçsiz iş başvuruları ve deneyimsiz iş görüşmeleri nedeniyle, ilk iş başvurularında “doğru iş” olanaklarını kaçırmakta veya “doğru iş”e yönelememektedir. Meslek hayatına yanlış bir işle başlamak, ya hayat boyu verimsiz çalışmaya, veya meslek hayatının ilk yıllarının boşa geçmesine neden olmaktadır.

Ülkemizde İş Dünyasının Avrupa ve Asya'ya açılmasıyla son derece profesyonel yaklaşımlar getirmeye ve profesyonel beklentiler içinde olmaktadırlar. Bir İş'e Başvuru ve İşe Alma prosedürü bir şirketin en önemli yaptıkları işin kalitesini etkileyecek en önemli süreçtir. İşe aldığı elemanı beğenmeyip bir süre sonra işine son vermesi, yeniden eleman arayışı içine girmesi şirketlerin arzu ettiği bir durum değildir. Bu nedenle, bir işe alacakları elemanın belirlenmesinde son derece itinalı ve seçici olmak zorundadırlar. Bu süreçte iş arayan adayın adı konmuş veya konmamış bazı kuralları bilmesi, iş aramaya ve işe bakış açısını doğru perspektife koyacaktır.

Bu Web sayfasının hazırlanmasıyla amacımız, mezunlarımızın edindikleri bilgi ve becerileri işverene daha iyi sunmalarını sağlamak ve çabucak “tatmin” olacakları bir iş bulmalarına yardımcı olmaktır.

Bu Web sayfasındaki bilgiler genel olarak Eskişehir Rotary Klübü'nün hazırlamış olduğu broşürden esinlenerek hazırlanmış ve geliştirilmiştir. Bu bilgilerin iş arama safhasına siz öğrencilerimize yardımcı olmasını ümit ederim.

Prof. Dr. Zekeriya ALTAÇ
 

İÇİNDEKİLER

I.   GİRİŞ
II. HAZIRLIK
    A. Hedeflerin Saptanması
    B. İş Bulma Kaynakları
    C. Hareket Planı

III. İŞ BAŞVURUSUNUN YAPILMASI
    A. Aranan Nitelikler
    B. Takdim Mektubu
    C. Özgeçmiş
    D. Şahıs Referansları

IV. İŞ GÖRÜŞMESİ
    A. Görüşme Zamanı ile İlgili Hususlar
    B. Görünüş
    C. Kişisel Özellikler
    D. Görüşme Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
    E. İş Görüşmesinde Karşılaşılabilecek Sorular
    F. Soru Cevaplarken Dikkat Edilecek Noktalar
    G. Davranışlar
    H. Görüşme Sonrası

V. ÖZET UYARILAR
    A. Görüşmeye Girmeden Son Tekrarlama
    B. Araştırmaların Gösterdikleri
    C. İşverenler Görüşmeleri Nasıl Değerlendirirler
    D. Test

VI. SONUÇ