Nisan 2014—
halen

 

April 2014—
present

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Senato Üyesi, Müh. Mim. Fakültesi Temsilcisi

 

Eskişehir Osmangazi University, Member of the Senate, Representative of Eng. & Arch. Faculty

Mayıs 2012—

Halen

 

May 2012—

Present

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı.

 

 

Eskişehir Osmangazi University, Mechanical Engineering Department, Chairman.

Şubat 2009--

Aralık 2012

 

February 2009--

December 2012

NATO Von Karman Akışkanlar Dinamiği Enstitüsü (Brüksel/Belçika), Teknik Danışma Komitesi, Türkiye Temsilcisi.

 

NATO's Von Karman Institute for Fluid Dynamics (Brussels/Belgium), Technical Advisory Committee, Turkish Member.

 


Eylül 2007—
Eylül 2011

 

September 2007—
September 2011

 


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Rektör Yardımcısı.


Eskişehir Osmangazi University, Vice President.

 


Eylül 2007—
Kasım 2008

 

September 2007—
November 2008

 


Üniversitelerarası Kurul Üyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Üniversite Temsilcisi.

 

Member, The Board of Inter-Universities, Eskişehir Osmangazi University. University representetive

 

Eylül 2007—
Eylül 2011

 

September 2007—
September 2011

 


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Senato Üyesi.

 

Eskişehir Osmangazi University, Member of the Senate.


Ağustos 2002—

Ağustos 2007

 

August 2002—

August 2007

 


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuruları Değerlendirme Komisyonu Üyesi.

 

Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Engineering and Architecture, Member of Academic Promotion and Appointment Evaluation Commission

 


Aralık 1999—

Aralık 2002

 

December 1999—

December 2002

 


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu, Profesör Temsilcisi,

 

Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Engineering and Architecture, Faculty Board, Professor Representative


Mart 1996—

Haziran 2000

 

March 1996—

June 2000

 


Osmangazi Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü Başkanı.

 

 

Osmangazi University, Foreign Languages Department, Chairman.


1993—halen

 

 

1993—present

 


Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Müh. Bölümü Öğretim Üyesi,

 

Osmangazi University, Faculty of Engineering and Architecture, Mechanical Engineering Department, Staff Member.

 


1997—2000

 

 

 


Osmangazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Müh. Böl. Üretim Metalurjisi ABD Başkanı.

 

Osmangazi University, Faculty of Engineering and Architecture, Metallurgy and Material Science Engineering Department, Chair of the Production Metallurgy Field of Science.

 


1995—1997

 

 


Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Editörler Kurulu Üyesi.

 

Osmangazi University, Journal of Faculty of Engineering and Architecture, Member of the Editorial Board.

 


1995—1996

 

 


Osmangazi Üniversitesi, Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEKAM) Müdürü,

 

Osmangazi University, Technology Research and Application Center, Director.

  


1995—1997

 


Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu, Doçent Temsilcisi.

 

Osmangazi University, Faculty of Engineering and Architecture, Faculty Board, Associate Professor Representative

 


1989—1993

 


Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Müh. Bölümü Öğretim Üyesi,

 

Anadolu University, Faculty of Engineering and Architecture, Mechanical Engineering Department, Member of the Staff

 


1988—1989

 


Iowa Eyalet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Nükleer Müh. Bölümü, Araştırma Görevlisi. Görevim: UTR-10 Nükleer Araştırma Reaktörünün düşük Uranyum yakıtla işletilebilmesi için gerekli dizaynın yapılması, nümerik hesapların yapılmasından sorumlu.

 

Iowa State University, School of Engineering, Nuclear Engineering Department, Research Assistant. Duties: Numerical calculations pertinent to UTR-10 Nuclear Research Reactor Redesign to operate with low-enriched Uranium fuel.


1987—1988

 


Iowa Eyalet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Nükleer Müh. Bölümü, Öğretim Görevlisi.

 

Iowa State University, School of Engineering, Nuclear Engineering Department, Teaching Assistant.

 


1985—1987

 

 


Iowa Eyalet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Özel Ders Öğretmenliği.

 

Iowa State University, School of Science, Department of Mathematics, Private Tutoring.