ISI TRANSFERİ Dersinde Kullanılacak Notlama Sistemi

Ara Sınav 1    % 25
Ara Sınav 2    % 25
Ödev/Projeler % 15
Final Sınavı     % 35
TOPLAM     %100

Dönem içinde 4-5 (duruma göre daha fazla da olabilir) ödev verilecektir. Bu ödevler Matematica programını kullanmayı ve/veya elle çözüm yapmayı gerektiren, işlenmiş konuların daha iyi anlaşılması ve pekiştirilmesini amaçlayan ödevler olacaktır. Bu ödevleri belirtilen sürelerde teslim etmeyenlerin veya geç teslim etmeye kalkışanların ödevleri kabul edilmeyecektir. Ödevlerde kopya girişiminde bulunmayınız!!! Ödevlerde kopya girişiminizle sadece notunuzu "sıfır" olarak tespit etmekle kalmaz, aynı zamanda disiplin kuruluna sevk etmekte de tereddüt etmem. Ödevi kendiniz yapınız ve ödevin tamamını yanlış yapmanız halinde bile alacağınız en kötü not 100 üzerinden 50 olacaktır; yeter ki kendiniz uğraşın. Bu uğraştan birşeyler öğreneceksiniz.

HARF NOTLARINA GEÇİŞ

Harf notlarının verilmesinde uygulanacak sistem katalog sistemidir. Bu sistemde Ara sınavlar, ödevler ve final sınavınızdan aldığınız notların ağırlıklı ortalaması (yukarıda verilen yüzdelere göre) hesaplanıp, aşağıdaki çizelgeye göre haft notlarına dönüştürülecektir:
 
 
Ham Not Aralığı
Harf Notu
75 ve üstü
AA
74-68
BA
67-62
BB
61-56
CB
55-49
CC
48-42
DC
41-35
DD
35 altı
FF

Derslere devam zorunludur. %30'nin üzerinde devamsızlık yapanlar (13 saat'ten fazla devamsızlığı olanlar) DEVAMSIZ'lıktan DZ harf notu ile BAŞARISIZ kabul edilirler. Bu tür bir durumla karşılaşmamak için devamsızlık yapmamaya ve devamsızlıklarınızı defterinize kaydederekiyi takip etmeye gayret ediniz.

ÖNEMLİ NOT: Ara sınavlar veya Final sınavının telafisi SÖZLÜ olacaktır!