DERSİN AMACI

Isı transferi doğada meydana gelen ve ısı alışverişi içeren konuları ve bunlara ilişkin mühendislik hesaplarını içermektedir. Bir makina mühendisinin çalışabileceği her türlü işletmede ısı transferi hesapları şu ya da bu şekilde karşımıza çıkacaktır. Bu nedenle makina mühendisliğinin temel derslerinden biridir. Isı, (1) iletim, (2) taşınım ve (3) ısıl ışınım yollarıyla transfer edilir. Çeşitli koordinat sistemlerinde (kartezyen, silindirik, küresel) iç enerji üretiminin olduğu ve/veya olmadığı sistemlerde iletim ve taşınım yolu ile ısı transferi incelenecektir. Derse makina mühendisliğinin temel formasyon derslerinden biri olarak bakılması ve öğrencilerin buna göre kendilerini yetiştirmek için gayret göstermeleri gerektiği inancındayım.

SİZLERDEN BEKLENTİLERİM NELERDİR?

Bu dersin kapsamında sizlerden formülleri  ezberlemenizi beklemiyorum; bu nedenle, bütün sınavlarda, ders kitabı olarak takip edeceğim "Isı ve Kütle Geçişinin Temelleri" isimli kitaptan yararlanabileceksiniz (Sınava girdiğinizde kitap arasında bazı örneklerin çözümünü içeren notlar olmadığına dikkat ediniz ve kitapta problem çözmeyiniz. Bu durum, tek başına, "kopya" muamelesi görmenize neden olabilecektir). Ders kapsamında bazı problemleri ve çözüm yöntemlerini ve bunlara hangi teknikleri uygulayacağınızı öğrenmiş olmanızı bekleyeceğim.  Sık sık ders kitabından alıştırmaları ödev olarak vereceğim. Bu alıştırmaları çözünüz ve hatta başka kitaplardan da yararlanınız. Başarı için (sınavdan sınava çalışmak yerine) düzenli ve sistematik bir çalışma benimseyiniz.